יתרונות המחשב

יתרונות המחשב:
אפשרות כתיבה בקלות (מכתבים, ספרים).
אפשרות עריכה נוחה ויעילה.
אפשרות שמירת מידע ואיתור בקלות.
אפשרות גלישה ושימוש באינטרנט